Bezpečnosti ICT

Základem bezpečné IT sítě je proaktivní přístup k řešení bezpečnosti. Tento přístup znamená podstatně nižší náklady než náklady spojené s eliminací jejich dopadů.

 

Jsme připraveni vám pomoci s implementací bezpečnosti do vaší IT infrastruktury, a to především zaváděním 

  • bezpečnostní politiky - základní bezpečnostní pravidla a požadavky s cílem zajistit ochranu a bezpečnost informací. Po jejich schválení jsou základním dokumentem pro fungování IT sítě; 
  • autentizace, autorizace a účtování (AAA - Authentication, Authorization and Accounting) - AAA je základní prvkem, který umožňuje na základě přístupu do centrální databáze spravovat identifikační a přístupové údaje, včetně logování a monitorování přístupů. Jedná se především o řízení fyzického přístupu, které zabezpečí, aby ke klíčovým komponentám IS přistupovali pouze oprávnění;
  • systému bezpečnostního dohledu a správy – jde o důležitý prvek bezpečnosti, který umožňuje shromažďovat informace o událostech z různých systémů, sjednocovat je do jednoho místa a následně je korelačně vyhodnocovat;
  • ochrany perimetru sítě – používá se pro oddělení sítě organizace od sítí ostatních subjektů a veřejných sítí. Často je tvořena firewallem, IDS/IPS sensorem, filtry obsahu, řešením antispamu a antivirovou ochranou.

Bezpečnost za všech okolností

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

acquisto viagra

online in Italia.