Páteřní sítě

Nabízíme

Optické nebo mikrovlnné páteřní spoje s kruhovou nebo magistrální topologií. Přístupové sítě k páteřním sítím realizujeme výstavbou optických nebo metalických vedení a pro pokrytí koncových oblastí využíváme bezdrátové technologie. Bezdrátové spoje mohou být využívány i jako magistrální trasy pro překlenutí vzdálenějších míst. Součástí naší nabídky jsou i technologie FTTB (Fiber to the Building) pro připojení budov k páteřní síti. Uvnitř budovy je pak rozvod realizován pomocí přístupových sítí metalických/optických nebo bezdrátových (strukturovaná kabeláž).

 

Velmi důležitou vlastností námi navržených a realizovaných páteřních sítí je jejich spolehlivost. Vzhledem k tomu, že propojují

 

  • důležité organizace státní a veřejné správy

  • zdravotnická zařízení

  • záchranné a bezpečnostní složky,

je velmi podstatné, aby při poruše jakéhokoli z aktivních či pasivních prvků nedošlo k výpadku části nebo celé sítě. Proto navrhujeme a realizujeme páteřní spoje, které jsou

 

  • redundantní

  • flexibilní
  • robustní

  • vysoce dostupné (až 99,999 %, tj. výpadek max 5 minut/rok)        

Dále využíváme technologie a topologie, které v případě výpadku umožňují bez přerušení přesměrovat přenos tak, aby provoz v síti nebyl narušen. 
Pro zabezpečení provozu sítě implementujeme platformu správy a řízení systémů tak, aby bylo možné monitorovat a opravit jakoukoli část sítě v minimální možné době a bez narušení provozu, které by omezovalo uživatele sítě.

Pro výstavbu páteřních sítí a integraci do stávajících páteřních sítí využíváme především technologie Ceragon (dříve NERA) a Ericsson.

                                                      

                                         

Spolehlivost, flexibilita, rychlost ...

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

acquisto viagra

online in Italia.