Analýzy a optimalizace podnikových procesů

Jakákoli činnost v podniku, která je standardně prováděna určitým definovaným postupem, je vlastně podnikový proces. Takovým procesem může být sama výroba nebo schvalování faktur, ale také například nákup surovin či nábor pracovníků. Proces by měl být dobře popsán či „zdokumentován“ a měl by co nejlépe plnit svůj účel – s co nejmenšími náklady, efektivně, rychle a spolehlivě. Vzhledem k rychlému vývoji celého okolního prostředí, včetně technologií, legislativy apod., je třeba zajistit, aby podnikové procesy veškeré změny reflektovaly a reagovaly na ně. Jinak se postupně procesy, které ještě před několika lety vyhovovaly, stanou brzdou rozvoje.

 

Zapojením externích procesních analytiků pomůžeme využít neangažovaný pohled na funkcionalitu procesů, vyvarovat se interních pověr zkreslených pohledů na problematiku, využít široké zkušenosti specialistů a ve spolupráci s nimi vytvořit optimální procesní model, podrobit ho případně simulaci a implementovat ho v praxi.

Výsledkem je zavedení či úprava procesů, která v typickém případě přináší:

 

  • úsporu osobních nákladů (propuštění nadbytečných pracovníků, přeřazení na jinou funkci)
  • snížení skladových zásob
  • zlepšení finančních toků
  • zrychlení oběhu zboží, apod.

 

Úsporu osobních nákladů, snížení skladových zásob, zlepšení finančních toků, zrychlení oběhu zboží, ...

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

acquisto viagra

online in Italia.