Řízení projektů dle standardů

Projektové řízení

Projektové řízení zajišťuje na vysoké odborné úrovni kvalitní přípravu a řízení projektů v rámci celého jejich životního cyklu.

 

Naši odborníci podle potřeb zákazníka uplatňují optimální metodiku řízení projektů včetně řízení jakosti projektu a jeho výstupů v souladu s normami řady ISO 9001:2000 a 10006, standardy IPMA a dalšími (PMBOK, PRINCE2, ASAP, CHESTRA apod.).

 

Zkušenosti s řízením rozsáhlých projektů v oboru informačních a komunikačních technologií umožňují splnit i nejnáročnější požadavky a potřeby a zvolit takovou metodu spolupráce, která bude pro našeho zákazníka nejvýhodnější – od metodického vedení přes detailní návrh systému řízení včetně implementace, až po kompletní převzetí všech činností, souvisejících s řízením konkrétních projektů či jejich částí.

Řízení provozu

Řízení provozu ICT v souladu se zásadami „Best Practices“ specifikovanými v rámci knihovny ITIL je založeno na procesním modelu, který umožňuje přehledné řízení služeb ICT při dodržení maximální efektivnosti a bezpečnosti.

 

Naši experti v souladu s potřebami a požadavky zákazníka navrhnou celý systém řízení provozu, včetně sledování a vyhodnocování kvalitativních parametrů a s takovou úrovní participace zákazníka na řízení, jaká je v konkrétním případě optimální.

 

Právě při řízení provozu ICT, kdy typicky dochází k interakcím mezi lineárním a projektovým řízením, vytváří odborné znalosti a praktické zkušenosti našich specialistů základní předpoklady úspěchu v praxi, a to s měřitelnými výsledky.

Projektové řízení a řízení provozu ICT služeb aneb zásady „Best Practices“

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

acquisto viagra

online in Italia.